Savunma ve Stratejik Analizler

14 Mayıs 2010 Cuma

TÜRK BÖLGESEL YOLCU UÇAĞI ÇALIŞTAYI - 18 Mayıs 2010

İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Yerleşkesi – İstanbul

Önsöz

Ülkemizdeki sivil hava taşımacılığı büyük bir ivme ile gelişmektedir. Bunun bir göstergesi olarak, Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcı havayolu THY, son yıllarda pazar payını artırarak büyümüş, yolcu sayısı bakımından Avrupa’nın 4. büyük havayolu şirketi haline gelmiştir. Özel sektöre açılan iç hat trafiği ile özel havayolu şirketleri de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Diğer taraftan, TUSAŞ ve TEI havacılık endüstrisinde yüksek teknolojili ürünler veren, tasarım, geliştirme, imalat ve entegrasyonda önemli tecrübeler kazanmış, büyük projeler gerçekleştirme yeteneği edinmiş şirketler haline gelmiştir. Özel şirketler de yapısal uçak parçalarının ve uçak motoru bileşenlerinin üretimi konusunda önemli tecrübeler edinmiştir. Diğer taraftan, havacılık alanındaki yüksek öğretim kurumlarında da sistem ve bileşen tasarımına yönelik araştırma çalışmalarına giderek artan bir önem verildiği ve endüstriyel kuruluşlarla işbirliğinin geliştiği bilinmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’de ulusal yetenekle bölgesel yolcu uçağının geliştirilmesi gündemde yer almaya başlamıştır. Türkiye’de Yolcu Uçağı İmalatı Çalıştayı bu konunun ‘İhtiyaç’ ve ‘Teknolojik’ bakış açılarından ilgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirilmesine yöneliktir.

Amaç

Çalıştayda, Türkiye’de yerli yolcu uçağı tasarım ve üretimi çalışmaları konusunda ülke yeteneklerinin ortaya koyulması, güçlendirilmesi gereken unsurların belirlenmesi, tasarlanacak uçak veya uçakların ihtiyaçları karşılayacak şekilde genel özelliklerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Çalıştay, ‘İhtiyaç’ ve ‘Teknoloji’ konulu iki panel içerecektir. Paneller, Türkiye’deki yolcu uçağı kullanan ihtiyaç sahipleri ile uçak ve alt sistemleri konusunda teknolojik ve bilimsel birikime sahip olan kurumları bir araya getirerek konunun çeşitli yönleriyle irdelenmesine zemin hazırlayacaktır. İlk panelde, kullanıcı konumundaki kamu ve özel kuruluşlarının katılımından, ekonomik olarak verimli, yurt içindeki mevcut ve muhtemel ihtiyacı karşılayabilecek, yurtdışı pazar fırsatlarını değerlendirebilecek bir uçağın fizibilitesi yönündeki görüşler somutlaştırılmaya çalışılacaktır. İkinci panelde ise, kamu ve özel sanayi kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile, bir yolcu uçağının tasarım ve üretimi bakımından sahip olunan ulusal yetenekler değerlendirilecektir.

T.C. Ulaştırma Bakanı
Sayın Binali YILDIRIM’ın katılımları ile
Çalıştay Onursal Başkanı: Prof.Dr. Muhammed ŞAHİN (Rektör‐İTÜ)
Çalıştay Başkanı: Prof.Dr. M. Fevzi ÜNAL (Dekan‐İTÜ)

Organizasyon Komitesi:
Prof. Dr. M. Adil YÜKSELEN (İTÜ)
Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN (İTÜ)
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU (İTÜ)

Panelistler:
Ali ARIDURU (SHGM)
Orhan BİRDAL (DHMİ)
Şahabettin BOLLUKÇU (ONUR AIR)
İsmail DEMİR (THY‐TEKNİK)
Muharrem DÖRTKAŞLI (TAI)
Akın DUMAN (TEI)
Cengiz ERGENEMAN (ASELSAN)
Şenay İDİL (ALP HAVACILIK)
Temel KOTİL (THY)
Ali SABANCI (PEGASUS)
Faruk YARMAN (HAVELSAN)
Prof.Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL (Emekli – İTÜ)

http://www.itu.edu.tr/datafiles/dosya/2010/TurkBolgeselYolcuUcagi.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder