Savunma ve Stratejik Analizler

22 Ocak 2012 Pazar

Taktik İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi Bilgi İstek Dokümanı

20 Ocak 2012

KAPSAM
İşbu BİD Müsteşarlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan Taktik İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde:
  • Proje ile ilgilenen firma /kurum/kuruluşları belirlemek, Firma/kurum/kuruluşların Proje ile ilgili ürünlerini tespit etmek,
  • Proje kapsamında toplanacak bilgiler ile Proje sonucu tedarik edilmesi planlanan ürünler ve mevcut veya benzer diğer ürünler arasında teknik, ekonomik ve idari hususlarda karşılaştırma yapmak,
  • Tedarik edilmesi öngörülen sistem veya alt sistemlerine ilişkin teknik detayları netleştirmek,
  • Ürün için lojistik destek ihtiyaçlarını öngörmek,
  • Projenin tahmini bütçe ve takvimini belirlemek,
  • Projedeki risk alanlarını belirlemek,
  • Proje kapsamında yatırım ihtiyaçlarını öngörmek,
  • Müsteşarlık tarafından projeye ilişkin olarak belirlenen hedeflerin erken aşamada gözden geçirilmesini sağlamak,
  • Proje ile ilgili beklentileri öğrenerek proje kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekiyorsa projeyi revize etmek,
  • Proje modelini belirlemek veya öngörülen proje modelinin gözden geçirmek ve nihayetlendirmek,
Ürüne ilişkin bilgiler:
Geliştirilecek olan baz motor, temel olarak yerli firmalarca geliştirilen katapult/paraşüt ve pistten kalkabilen tipteki Taktik İHA’larda kullanılacaktır. Ancak bahse konu İHA’ların farklı arayüz ihtiyaçlarına bağlı olarak, baz motorun birbirinden kısmi farklılık içerebilecek olan iki modeli söz konusu olabilecektir.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Sayfalar/TaktikIHAMotorBID.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder