Savunma ve Stratejik Analizler

28 Mart 2012 Çarşamba

Stratejik ihalelere ince ayar!

27 Mart 2012  AA

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile gizlilik gerektiren ihalelere özel yeni düzenleme getirildi

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun kararına göre, söz konusu ihalelerde ihale komisyonu en az 5 kişi olmak üzere tek sayıda kişiden oluşacak.

Komisyon eksiksiz toplanacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak. Kararlarda çekimser kalınamayacağı gibi komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olacak. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, bu durumun gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda olacak.

Başbakanlık veya Başbakanlık adına iş yapacak idareler, gerekli gördükleri veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edilmesi halinde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilecek. İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş bütün teklifler reddedilmiş sayılacak. İhalenin iptal edilmesi halinde, istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

İhaleye verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilecek. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabul etmesi kaydıyla uzatılabilecek.

İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olacak ve tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek.

http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/728450-stratejik-ihalelere-ince-ayar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder