Savunma ve Stratejik Analizler

15 Eylül 2013 Pazar

Denizaltı İnşa Kabiliyeti ve YTDA Projesi

09.09.2013  Savunma Havacılık Dergisi Sayı 156

Cerbe Sınıfı denizaltıların inşasının gerçekleştirileceği Denizaltı İmalat Fabrikası A-Blok ve B-Blok olmak üzere iki büyük hangardan oluşmakta. Aynı anda üç denizaltının sığabileceği A-Blok, denizaltının inşa ve montaj faaliyetlerinde, B-Blok ise denizaltı teknesini/kemeresini oluşturan sacların kaynak işleri ve blokların birleştirilme/çatma işlemlerinde kullanılacak. B-Blok’ta denizaltı inşa faaliyetleri için yeni inşa aparatı ve istasyonlarının/tezgahların kurulum çalışmalarına devam edilmekte.

Halen Kemere Taşıma Aparatı, WEB-FLENC Birleşim Aparatı [Ahtapot Tezgahı], Kemere Tekne Sacı Kaynak İstasyonu, Blok [Alt Bölüm/Subsection] Çatma Aparatı ve Kemere Devamlı Kaynak İstasyonu gibi otomatik olarak çalışan modern tezgahların kurulumu tamamlanmış durumda. Edindiğimiz bilgiye göre söz konusu tezgahların tasarımı HDW tarafından yapılmış ve tezgahlar Konya’da yerleşik Seikon firması tarafından yurt içinde imal edilerek Gölcük Tersanesi’ne nakledilmiştir.

197o’li yılların başından beri HDW firması ile işbirliği yapan Gölcük Tersanesi, bu işbirliğinin bir sonucu olarak Alman firması ile güven üzerine kurulu işbirliği anlayışı geliştirmiştir. Ancak, yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında HDW firmasının iş yapma anlayışında yaşanan değişiklikler şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine de olumsuz yansımış ve bunun bir sonucu olarak şirket YTDA Projesi altındaki sorumluluklarını yerine getirmede bir dizi sorun ve gecikme yaşanmıştır. HDW ile yaşanan sorunlara, Türkiye’nin YTDA Projesi’nin finansmanı için gerekli krediyi bulmada yaşadığı zorluklar da eklenince Proje bir ara iptal aşamasına bile gelmiştir. Ancak, bu sorunlar geçtiğimiz dönemde aşılmış ve Proje sözleşmesi 22 Haziran 2o11’de yürürlüğe girmiştir.

Ne var ki, HDW’nin Cerbe Sınıfı denizaltıların inşasında kullanılacak malzemeleri göndermede gecikmesi nedeniyle daha önce 2o13 olarak planlanan ilk denizaltının inşa faaliyetlerine ancak 2o14 içinde başlanabilecektir. Projede bir yıllık sarkmaya neden olan bu gecikme nedeniyle denizaltıların teslim tarihi 2o19-2o24 olarak yeniden belirlenmiştir. Her bir Cerbe Sınıfı denizaltının inşası 4o ayı inşa ve donatım, 9 ayı Liman Kabul Testi [HAT] ve 11 ayı Deniz Kabul Testi olmak üzere 6o ay [Gür Sınıfı denizaltılarda bu süre dört yıl olarak gerçekleşmişti] sürecektir.

Denizaltı İmalat Fabrikası A-Blok’ta aynı anda üç denizaltının inşası yapılabilecek. Birinci denizaltı ile ikinci denizaltının inşası arasında 12 aylık bir faz farkı olacağından 2o19’da teslim edilecek TCG Cerbe denizaltısının ardından kardeş gemilerin DzKK’na teslimatları birer yıl ara ile 2o24’te tamamlanacak.

Tersane gezimiz sırasında TCG Cerbe denizaltısının tekne inşasında kullanılacak ilk parti feromanyetik HY-100 ve HY-80 tipi yüksek dayanımlı çelik sacların Denizaltı İmalat Fabrikası’na ulaştığını gördük. Erdemir’in bu tip sacları üretmemesi nedeniyle saclar Avusturya’dan tedarik edilmektedir. HY-100 sacı 2.5cm kalınlıkta olduğundan YTDA Projesi kapsamında ‘Kuru Plazma Tezgahı’ adı verilen yeni bir sac kesim tezgahı da satın alınmıştır.

Denizaltı inşası konusunda ciddi bir bilgi birikimi, dokümantasyon, alt yapı ve yetişmiş insan gücüne sahip olan Gölcük Tersanesi Komutanlığı, bir yandan Cerbe Sınıfı denizaltıların inşasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da iki yıl önce sözleşmesi imzalanan ve tasarım çalışmalarına başlanılan Milli Denizaltı [MilDen] için gün saymakta. Halen sekizi doktora, 42’si çift yüksek lisans ve tamamı yüksek lisans dereceli 96 mühendise sahip olan Gölcük Tersanesi Komutanlığı yetkilileri kendi tasarım sistemlerini ilk olarak Gür Sınıfı denizaltılara uyguladıklarını ve algoritmalarını teyit ettiklerini, şimdi MilDen Projesi’nde bu kabiliyetlerini kanıtlayacaklarını vurguladılar. AIP tahrik sistemine sahip olması beklenen MilDen’in tasarımı ise DzKK Dizayn Proje Ofisi ve ArMerKom işbirliği ile yapılacak.

MilDen denizaltılarında batarya sistemi olarak Rolls-Royce tarafından geliştirilen sodyum nikel klorür tipi Zebra batarya teknolojisinin gelişimi yakından takip edilmekte.

Kaynak: Savunma Ve Havacılık Dergisi Facebook sayfası
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.623588097681007.1073741835.347536581952828&type=1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder