Savunma ve Stratejik Analizler

21 Aralık 2013 Cumartesi

X-Band Uydu Muhabere Sistemi Projesi İmza Töreni

20 Aralık 2013

TÜRKSAT 2A uydusu üzerindeki 120 MHz’lik bant genişliğine sahip X Bant Görev Yükünün 2001 yılında devreye girmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yer sistemleriyle birlikte kullanılmaya başlamıştır. Ancak, X Bant Uydu haberleşme ihtiyacının zaman içinde artması sonucunda toplam 240 MHz’lik bant genişliğinde yeni görev yüklerinin geliştirilmesi ve TÜRKSAT uydularıyla uzaya fırlatılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu ihtiyacın 120 MHz’lik bant genişliğine sahip bölümünün ivedilikle karşılanabilmesi amacıyla TÜRKSAT 4A uydusuna monte edilmesine karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 2014 Şubat ayı içerisinde yörüngeye fırlatılacak olan TÜRKSAT 4A uydusu ile X Bant Görev Yükü kullanıma sunulacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu üzerinden gerçekleştirdiği haberleşme faaliyetlerinin imkân ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla başlatılan X-Band Uydu Muhabere Sistemi Projesi’nin Sözleşme İmza Töreni, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında gerçekleştirilmiştir.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler/torenler/Sayfalar/20131220_XBAND.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder