Savunma ve Stratejik Analizler

22 Ocak 2014 Çarşamba

ASELSAN mikrodalga modülü satışı

20 Ocak 2014 ÖMER OZAN - BUGÜN GAZETESİ

ASELSAN ürettiği mikrodalga modülü, ABD’li Agilent firmasına ihraç etti. Agilent’in mikrodalga sektöründe yıllık 7 milyar dolar cirosu olduğu ve tarihinde ilk kez modül satın aldığı açıklandı.

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki en büyük kuruluşlarından olan ASELSAN yine ilkler arasında yerini alan bir projeyi tamamladı. Radar ve elektronik harp sistemleri gibi kritik teknoloji içeren projelerin ana yapıtaşlarından olan mikrodalga modülü üretildi. 2012 yılında başlatılan proje kısa sürede tamamlandı ve ihracatı gerçekleşti.

ASELSAN tarafından geliştirilen modül ilk olarak ABD’li Agilent firmasına satıldı. Agilent, dünya genelinde yıllık 7 milyar dolar cirosu ve 20 bin üzerinde personeli olan bir firma ve tarihinde ilk kez böyle bir satış yapıldı. Mikrodalga sektöründe dünyanın en köklü firmaları arasında yer alan Agilent’te yapılan bu satış, “Tereciye tere satmak” olarak yorumlandı.

İlk ürünler gitti

Çok hassas olarak üretimleri yapılan modüllerde öncelikle 2 adet prototipin üretildiği aktarıldı. Prototiplerde olumlu sonucun alınmasının ardından seri üretime geçildiği ve ilk parti üretimin 2013 yılı sonu itibariyle Agilent’te ihraç edildiği belirtildi.

Mikrodalga modüllerin üretimi, hava sıcaklığı ve nemi kontrol edilen, toza hassas “Temiz Oda” adı verilen alanda yapılıyor. Bu hassas bölgede insan vücudundaki elektrik bile özel cihazlarla topraklanıyor. Mikroskop altında yapılan üretimlerde, en iyi iletken olan altın madeni kullanılıyor. Gözle görülmesi oldukça zor olan devreler, altın tellerle birbirine bağlanıyor.

Mikrodalga modül nedir?

Mik­ro­dal­ga mo­dül­le­ri, rad­yo fre­kans­la­rı (RF) ile sin­yal al­ma/gön­der­me, güç yük­selt­me, fre­kans çe­vir­me, an­ten anah­tar­la­ma gi­bi pek çok gö­re­vi has­sa­si­yet­le, kü­çük ve ha­fif ya­pı­lar­la ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni sağ­lı­yor. Sa­vun­ma sa­na­yi ala­nın­da te­mel ya­pı ta­şı olan mo­dül­ler bir­çok ile­ri tek­no­lo­ji­de kul­la­nı­lı­yor.
...
http://teknoloji.bugun.com.tr/tereciye-tere-satti-haberi/938145

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder