Savunma ve Stratejik Analizler

28 Temmuz 2014 Pazartesi

STRATEJİK ve HASSAS TESİSLERİN GÜDÜMLÜ SİLAHLARA KARŞI KORUNMASI PROJESİ

25 Temmuz 2014 SSM

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere, askeri önemi haiz veya ekonomik değeri yüksek tesislerin güdümlü silah tehdidinden korunması amacıyla aşağıda yer alan sistemleri içeren ve gerekmesi durumunda tehdit tahrip unsurlarını kullanabilen entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi, üretilmesi, tesislere kurulumu ve entegrasyonu planlanmaktadır.

- Radar Sistemi
- Elektro-optik Tespit ve Takip Sistemi
- Lazer İkaz ve Aldatma Sistemleri
- Radar İkaz Alıcı Sistemi
- Karıştırıcı Sistemler
- Sahte Hedefler
- Aerosol Sistemi
- Sistem Kontrol Ünitesi

Bu kapsamda, söz konusu proje ile ilgili idari, mali ve teknik hususlarda bilgi alınması ve firma/kurum/kuruluşların mevcut yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) yayımlanmaktadır.
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Sayfalar/20140725_SHT_BID.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder