Savunma ve Stratejik Analizler

27 Ağustos 2014 Çarşamba

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Basın Açıklaması

26 Ağustos 2014 SSM

Ülkemizin, uzun menzilde ve alçak/orta/yüksek irtifada hava savunmasını sağlamaya yönelik olarak tedarik edilecek olan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında, 26 Eylül 2013 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Karar’ına istinaden Çin Halk Cumhuriyeti CPMIEC Kuruluşu ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Tedarik edilmesi planlanan hava savunma sistemi çok sayıda sistem ve alt sistemden oluşan oldukça kompleks bir sistemdir. Söz konusu sistemin tedarikinde; yurtiçinde kurulacak altyapı, ortak üretim alanları, teknoloji transferi, sanayi katılımı gibi konularda stratejik planımıza uygun birçok detaylı çalışma ve incelemenin yapılması doğal bir süreçtir. Bu doğrultuda sözleşme görüşmeleri devam etmekte ve Müsteşarlığımız SSİK kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, sürecin dışında kalmak istemeyen ilgili taraflardan sık tekrarlı uzatmaları da önlemek amacıyla, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tekliflerinin geçerliliğini korumaları istenmiştir.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi dışında Müsteşarlığımız bünyesinde füze esaslı savunma sistemleri de dâhil çok sayıda farklı proje, yürütülme ve planlama safhasında olup bunlarla ilgili olarak çeşitli ülke ve firmalarla görüşmeler yapılmaktadır. Bu gibi görüşmelerin mevcut Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi ile doğrudan ilişkilendirilmemesi hususunu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/PressReleases/Sayfalar/20140926_UMBHFS.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder