Savunma ve Stratejik Analizler

23 Aralık 2014 Salı

TAI Özgün Helikopter programında bir adım daha attı

23/12/14 Kaynak: www.kokpit.aero

Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) Projeleri sözleşme imza töreni Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, TSKGV Genel Müdürü Fikri Gönültaş'ın katılımıyla dün TAI tesislerinde gerçekleşti.

Törende konuşan TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla TAI Teknokent bölgesinde kurulan Döner Kanat Teknoloji Merkezi’nin, helikopter teknolojilerinde TAI’nin ürünlerinde fark yaratacak yeni teknolojileri araştıran ve üniversitelerde var olan araştırma potansiyelini, Sanayi’nin esnekliği ve dinamikliği ile harekete geçiren bir yapıda olmasını hedeflediklerini söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise konuşmasında DKTM’nin hedeflenen amaçlarına ulaşmasıyla, helikopter geliştirme alanında önemli bir ihtiyacın da giderilmiş olacağını belirterek, “Müsteşarlığımız bünyesinde halihazırda uygulanmakta olan teknolojik kazanım yükümlülüğü faaliyetleri çerçevesinde en kapsamlı ve farklı uygulamalardan biri olduğu söylenen merkezin bugün imzalanarak başlatılacak projeleri ile kuruluş amaçlarını başarmada emin adımlarla ilerleyeceğine şüphem yoktur.” dedi.

ÖZGÜR HELİKOPTER İÇİN TESİS

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) arasında 26 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında TUSAŞ ODTÜ Teknokent tesislerinde Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) kuruldu. DKTM’nin amacı, helikopter alanında geleceğin teknolojilerini araştırmak ve kazanmak, üniversite–sanayi işbirliğini geliştirmek, uzun vadede helikopter teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktır. DKTM dünyada mevcut olmayan veya ülkemizde erişilemeyen teknolojileri geliştirmek amacıyla kuruldu.

DKTM’nin, Şubat 2014 ayında SSM/TAI web sitelerinde duyurulan çalışma konuları ve çalışma esaslarına göre yapılan proje ön başvuruları, SSM ve TUSAŞ uzmanları tarafından incelendi. Proje ön başvuruları, var olan teknolojik duruma katkı, bu katkının boyutu (yenilikçi, destekleyici, millileştirici gibi), uygulanabilirlik, bütçe, insan kaynağı ve takvim açılarından ve mevcut hali ile başlatılıp başlatılamayacağı yönünde değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ilk aşamada 6 proje ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Belirlenen araştırma odakları çerçevesinde, kurgusunun geliştirilmesi veya birkaç projenin birleştirilmesi için görüşmelerin devam ettiği diğer proje ön başvuruları ile ilgili sözleşmelerin 2015 yılının ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor. Bu tören ile başlatılan projelerde 7 değişik üniversiteden 30’un üzerinde akademisyen ve araştırmacı görev alacak.
http://kokpit.aero/doner-kanat-imza-toreni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder