Savunma ve Stratejik Analizler

25 Şubat 2015 Çarşamba

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi BASIN BİLDİRİSİ

19 Şubat 2015 SSM

İzmir Milletvekili Aytun ÇIRAY tarafından verilen 7/58111 sayılı Yazılı Soru önergesi cevapları doğrultusunda kamuoyunca yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına bir açıklama yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Söz konusu soru önergesinde Müsteşarlığımızca yürütülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında “Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun savunma ağına Çin üretimi söz konusu füze savunma sisteminin entegrasyonu nasıl yapılacaktır?” sorusu sorulmuş ve hazırlanan cevapta “Tedarik edilecek sistem Türkiye’nin savunması için kullanılacak olup, Nato’ya entegre etmeden kullanılacaktır. Tedarik edilecek sistemler millî sistemlere entegre edilecektir.” bilgisi iletilmiştir. Bu konuda detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında belirlenen teknik istekler içerisinde, tedarik edilecek sistemin teknik olarak NATO sistemlerine doğrudan entegrasyonu yer almamaktadır. Proje kapsamında, FD-2000, SAMP/T veya PATRIOT sistemlerinden hangisi tedarik edilirse edilsin, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan milli hava savunma komuta kontrol ağına entegre edilmesi öngörülmüştür. Türkiye’ye teklif edilen hava ve füze savunma sistemlerinin tamamı, sahip oldukları sistem unsurları (radar, komuta-kontrol, atış kontrol) sayesinde kendi başlarına harekât icra edebilmektedirler. Bu açıdan, hiçbirinin NATO ağına doğrudan bağlı olarak çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Milli komuta kontrol ağı ile NATO komuta kontrol ağı arasındaki bağlantı ve veri alış-verişi ise, TSK’nın harekât konsepti çerçevesinde, koşullara bağlı olarak ayrıca düzenlenmekte olup, yürütülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi ile doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 7 Ocak 2015 tarihli toplantısında, ihalede yer alan yüklenici adaylarıyla görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiş olup, söz konusu Karar doğrultusunda çalışmalara halihazırda devam edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder