Savunma ve Stratejik Analizler

9 Mart 2015 Pazartesi

Yatırım ve yatırımcılar artacak

06/03/2015 haberortak.com

Türkiye`nin son yıllarda önemini milli projeler ile güçlendirmeye çalışan savunma ve havacılık sanayi, bir taraftan bu alandaki ithalatı azaltıyor, bir taraftan da ihracatını hızla artırıyor. Savunma sanayi ihracatçılarını temsil eden Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği`nin (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile görüştük

Savunma ve güvenlik sistemleri, yazılım, kara, hava, deniz araçları ve bunların teçhizatı, elektronik harp sistemleri, destek sistemleri ve lojistik hizmetleri, Ar-Ge, mühendislik, imalat hizmetleri gibi pek çok alt faaliyet alanını kapsayan savunma sanayi ülkemiz açısından gelecek vaat eden, sürekli gelişim gösteren önemli ve stratejik bir sektördür. 2000’li yıllar ile birlikte sürekli bir gelişim eğilimini yakalayan ülkemiz savunma sanayi, küresel krize rağmen son yıllarda olumlu bir tablo çizmiş, 2009 yılında savunma sanayi şirketlerinin cirosu 2.319 milyar dolar, savunma sanayinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı yüzde 45,2 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise sektör gelişimini sürdürmüş savunma sanayi şirketlerinin cirosu 2.733 milyar dolar, savunma sanayinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı yüzde 52,1’e ulaşmıştır. Savunma sanayi, yurt içi ürün geliştirme aşamasına gelmiş ve sistem entegrasyonu konusunda önemli bir alt yapı kazanmıştır. Yüksek katma değeri, Ar-Ge yatırımları ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisinde önemli yeri olan savunma sanayi sektörünü uluslararası pazara entegre etmek ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için en temel adım sektör ihracatını artırmaktır. 2011 yılında kurulmuş olan Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) çatısı altında sektörün bu hedefe doğru hızla ilerleyeceği düşünülmektedir. Sektörün 2012 yılı ihracat değeri 1,3 milyar dolar seviyesinde olmakla beraber ihracat potansiyeli çok daha yüksek düzeydedir.

Birliğinizin kuruluşundan bahseder misiniz? Nerede, ne zamandan (kaçıncı dönem) bu yana faaliyet gösteriyorsunuz?

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2011 yılında kurulmuştur. Sektörün dinamizmi ve geniş yelpazesi göz önüne alındığında bu alanda faaliyet gösteren firmaların ortak bir vizyon çerçevesinde hareket etmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu ihtiyaca göre kurulan birliğimiz, artık sektörümüzü bir araya getiren, ortak strateji ve yol haritaları üreten bir kurum haline gelmiştir.

Birliğiniz yalnızca savunma sanayi üreticilerini mi kapsıyor, üyelerinizde ne gibi kıstaslar arıyorsunuz?

Genç bir birliğiz. Buna rağmen kısa süre içerisinde üye sayımız hızla arttı. Şu an 400’e yakın üyemizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayi geniş bir alana yayılmış durumdadır. Yazılım firmalarından, av fişeği üretimi yapan firmalara kadar çok çeşitli ürün ve hizmet üreten bir alandayız. Birliğimize üye olmak isteyen firmaların, www.turksavunmasanayi.gov.tr web adresimizden elde edecekleri üyelik başvuru formunda belirtilmiş olan temel şartları karşılamaları yeterlidir.

Ülkemizde savunma sanayinde hizmet veren firma sayısı nedir? Bu firmaların hepsi de ülkemizde mi üretim gerçekleştiriyor?

Savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’de binden fazla firma faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 33 bin kişi istihdam ediliyor. Firmalarımız üretimlerinin büyük bir yüzdesini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Ancak savunma sanayi, yapısı itibariyle uluslararası pazarda aktif olarak yer alınması gereken bir sektördür. Ekonomik olarak büyüyen ve istikrara kavuşan firmalarımız artık yurt dışında da yatırımlarda bulunmaya başlamışlardır.

Güncel rakamlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) ihracat rakamları şöyle: Birlik ihracatı 2008’de 600 milyon dolarken, 2012’de 1 milyar 26 milyon dolara, 2013 yılında ise 1.4 milyar dolara ulaştı. 2014 Ocak-Temmuz aralığında ihracatı en fazla artan sektör savunma sanayi oldu. 2013 yılının ilk yedi ayında 781 milyon dolar olan ihracat, 2014 yılının ilk yedi ayında 962 milyon dolara yükseldi. Geçen yıla göre artış oranı yüzde 22 oldu. Aynı dönemde Türkiye geneli ihracatı ise yüzde 5,7 arttı. Bu rakam, sektörün ihracat artış oranında lider olduğunu gösteriyor. Yıl sonu ihracat rakamı 2 milyar dolar olarak ortaya konuldu. ABD en fazla ihracat yapılan ülke olurken bu ülkeye en çok uçak parçaları, hafif silah ve mühimmat ihraç edildi. AB ülkeleri Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri, Hazar Bölgesi, Körfez Ülkeleri ve Güneydoğu Asya ihracat yapılan bölgeler olurken; Uzak Doğu ve Afrika yeni pazarlar olarak belirlendi. Birlik uçak ve helikopter aksamları, uçak motorları, zırhlı kara araçları, gemiler ve sürat botları, füze, roket ve fırlatma platformları, hafif silahlar ve mühimmatlar, telsiz, komuta kontrol sistemleri, simülatörler, sensör ve yazılımlar, mutfak, hastane ve giyim malzemeleri, gibi lojistik destek ürünleri modernizasyon ve modifikasyon hizmetleri, mühendislik ve teknoloji transferi ihraç ediyor. Son olarak Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin 2023 ihracat hedefi ise 25 milyar dolardır.

Savunma sanayi, makina sanayinden ne yönde fayda sağlıyor? İmalathanelerde yerli makinalar tercih ediliyor mu?

Savunma sanayinde daha yaygın olan “OFFSET” uygulaması sayesinde sanayimiz “know-how” transferi gibi, teknik alt yapı iyileştirmeleri gibi ve modern, verimli yönetim modelleri gibi sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu temel bileşenleri kazanmaktadır. Bu kazanımlar sadece savunma sanayinde kalmamakta, alt yüklenici ve üreticilerin kolektif çalışmaları neticesinde imalatçılarımıza geçmektedir. Bu etkileşim sayesinde yatırımcılar hem güncel olarak teknolojiyi takip edebilmekte, hem de başka alanlara burada kazanmış oldukları tecrübe ve bilgileri aktarabilmektedir. Yerli makine kullanım oranı ise her geçen gün artmaktadır.

Üyelerinizin bölgesel olarak dağılımı ne yönde? Türkiye’nin savunma sektöründe üretim konusunda lider şehri neresi?

Türkiye`de faaliyet gösteren büyük savunma sanayi şirketlerinin çoğunluğu Ankara`da yer almaktadır. KOBİ`lerden Ar-Ge merkezlerine, tasarım ofislerinden havacılık ve uzay şirketlerine farklı alanlarda faaliyet gösteren 100’e yakın firmayla, mühendisten teknisyene on binlerce çalışanıyla Ankara, bir anlamda Türk savunma sanayinin kalbidir. Diğer taraftan son dönemlerde firmalarımız üniversitelerle iş birliği yaparak bünyelerinde bulunan teknokentlerde de konuşlanmaktadır. İstanbul, Ankara ve Gebze Ar-Ge çalışmaları açısından öne çıkan bölgeler arasındadır. Özellikle havacılık sektörü açısından Eskişehir oldukça önemli bir şehrimizdir. Bursa ve İzmir de sahip oldukları potansiyelle sektörümüz için önem arz etmektedir.

Savunma sektörü ürünleri ihraç ederken genellikle hangi ülkelerle çalışıyorsunuz?

Bugün Türk savunma ve havacılık sanayi ürünleri ve hizmetleri; Amerika Birleşik Devletleri`nden Avrupa Birliği`ne, Orta Doğu ülkelerinden Asya ülkelerine, Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasından Uzak Doğu ülkelerine geniş bir coğrafyada güvenliğe hizmet ediyor. Küresel anlamda her pazarı dikkatle takip ediyor, fuar ve tanıtımlarda yapmış olduğumuz organizasyonlarla etkinliğimizi artırıyoruz.

Birliğinizin kuruluşundan bu yana yaptığı başlıca çalışmalar nelerdir?

Pekçok fuarda yer aldık. 16-20 Haziran 2014’te Fransa/Paris’te düzenlenen Eurosatory 2014 Fuarı ve 5-8 Kasım 2014 tarihlerinde Endonezya/Cakarta’da düzenlenen Indo Defence 2014 Fuarı’nda SSI olarak Milli Katılım Organizasyonu ile Tanıtım Grubu olarak info stand ile 7-10 Mart 2014 tarihlerinde Almanya/Nürnberg’de düzenlenen IWA Outdoor Classics 2014 Fuarı’nda Tanıtım Grubu olarak info stand ile yer aldık. Ayrıca, 25-27 Mart 2014 tarihlerinde Katar/Doha’da düzenlenen DIMDEX 2014 Fuarı, 20-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya/Berlin’de düzenlenen ILA Berlin Havacılık Fuarı, 14-18 Temmuz 2014 tarihlerinde İngiltere/Londra’da düzenlenen Farnborough 2014 Fuarı, 11-13 Eylül 2014 tarihlerinde Azerbaycan/Bakü’de düzenlenen ADEX 2014 Fuarı, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde ABD/Washington’da düzenlenen AUSA 2014 Fuarı ve 1-4 Aralık 2014 tarihlerinde Pakistan/Karaçi’de düzenlenen IDEAS 2014 Fuarı’na Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli bir şekilde katılım sağladık. Sanayimizin yurt dışında tanıtımının yapılması amacıyla 2013 yılında Turkish Defence Allience (TDA) Tanıtım Grubumuzu kurduk. Öte yandan Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubumuz (Turkish Defence Alliance-TDA) olarak da tanıtım çalışmaları yürüttük. Tabii ulusal ve uluslararası yayın mecralarında da yer alarak tanıtım çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Kuruluşumuzun ardından 2012 yılında “Savunma Sanayiinde İhracat Nereye Koşuyor? Nasıl Koşmalı?” başlığında arama konferansı düzenledik. Ertesi sene gerçekleştirdiğimiz “Vizyon Buluşması” konulu arama konferansında sektör temsilcileri, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, askeri ve akademik çevrelerden temsilcileri bir araya getirerek sektörün dünü, bugünü ve geleceğine yönelik fikir paylaşımını sağladık. Bu konferanslarda ortak akılla çıkan fikir ve önerileri sonuç bildirgesinde yayınladık.

Birliğinizin firmalara sağladığı faydalar nelerdir?

İhracatın artması için iki temel unsur vardır: Bunlardan birincisi kaliteli, tercih edilebilir bir ürün sunuyor olmanız. Diğeri ise bu ürünü tanıtıyor olmanız. Firmalarımız sahip olduğu kaliteli ürünlerin tanıtımını Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği olarak çok önemsiyoruz. Mili Katılım Organizasyonu düzenlenen fuarlar dahil olmak üzere sektörümüzü ilgilendiren etkinlik ve organizasyonlara olan katılımları organize ediyor, Tanıtım Grubumuz “Turkish Defence Allience (TDA)” ile kurduğumuz standlarla, organize ettiğimiz heyetler arası görüşmelerle Türk savunma ve havacılık sanayinin etkinliğini artırıyoruz. Firmalarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Savunma sektörde ne yönde sorunlar yaşanıyor?

Sektörün ticaret modeli çoğunlukla G2G diye adlandırılan yani devletten devlete doğrudan yapılan alışveriş modelidir. Bu ticaret şeklinin, devletlerarası dolayısıyla da silahlı ve lojistik birimler arasında yapılan bir model oluşturması sebebiyle çok fazla parametrenin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar, teknik ve ekonomik yeterliliklere sahip olmakla beraber, yerel ve uluslararası birçok güvenlik ve yönetim sertifikalarına sahip olmalı, farklı standardizasyonlara uyum gösterebilecek esnekliği ve kabiliyeti haiz olmalı. Ortak girişimler başta olmak üzere sürdürülmesi emek isteyen, ülkelerin karşılıklı menfaatlerini gözeten, farklı coğrafyalardaki yatırımlarını koruyarak yeni alanlara açılan sektör üyelerinin girişimlerinin sonuç vermesi zorlu bir süreci ifade ediyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın gündemindeki deniz, kara ve hava savunma stratejileri ile ilgili 52 projenin, 2016 yılı için hedeflenen 8 milyar dolarlık ciroya ulaşılması bekleniyor. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Makina sanayi sizce bu durumdan nasıl etkilenecek?

Savunma Sanayii Müsteşarlığı önderliğinde yapılan Hürkuş, Atak, Anka gibi dünya ölçeğinde başarılı çalışmalara imza atan Türk savunma sanayi, bahsi geçen projelerin hayata geçmesiyle yerli üretimi artıracak, üretimin artması beraberinde yatırımları ve yatırımcıları artıracaktır. Bu yüzden makina sanayi sahip olduğu donanımın artırılmasına yönelik bu projeleri büyük dikkat ve önemle takip etmelidir.

2015 hedefleriniz arasında neler var?

İhracatta yakalamış olduğumuz ivmeyi artırarak 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Bu sene katılım sağladığımız fuar ve organizasyon sayımızı geçmiş yıllara oranla artırarak yeni pazarlarda Türk savunma sanayini ve Türk firmalarını tanıtacağız. Bu yılın bir başka önemi de IDEF 2015 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın düzenleniyor olması. Sektörümüz tarafından Türkiye’de düzenlenen bu büyük fuara uluslararası pek çok firma iştirak edecektir. İki yılda bir düzenlenen ve dünya ölçeğinde ilgiyle takip edilen IDEF’i çok önemsiyoruz. 5-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek bu büyük organizasyon, Türk savunma ve havacılık sanayinin gelmiş olduğu üstün seviyeyi tanıtmak adına büyük bir fırsat. 2015 yılının yeni fırsatların, yeni pazarların ortaya çıkacağı, sanayicisiyle, yatırımcısıyla ülkemiz adına olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olması temennisini paylaşıyorum.
http://www.haberortak.com/Haber/Makina/06032015/Yatirim-ve-yatirimcilar-artacak.php

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder