Savunma ve Stratejik Analizler

8 Eylül 2015 Salı

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi İhale İlanı

02 Eylül 2015 SSM

Proje /Sistem Kapsamı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen 2 (iki) adet Acil Müdahale Dalış ve Eğitim Botu tedarik edilmesi.

Ön Yeterlilik Şartları:

Yurt içinde yerleşik bir tersane olunması.
“Tesis Güvenlik Belgesi”ne sahip olunması.
“Üretim İzin Belgesi”ne sahip olunması.

Yüklenici Adayı’nın
SSM ile herhangi bir imzalanmış sözleşmesi bulunmaması veya

SSM ile tam yük tonajı 1000 (bin) tonun altında kalan bot/gemi üretimine yönelik sözleşmesi/sözleşmeleri bulunması veya

SSM ile tam yük tonajı 1000 (bin) tonun üstünde kalan bot/gemi üretimine yönelik sözleşmesi/sözleşmeleri bulunması halinde, söz konusu sözleşmesi/sözleşmelerine konu botların/gemilerin geçici kabullerini tamamlamış olması.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Sayfalar/20150902_AMDEB.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder