Savunma ve Stratejik Analizler

17 Haziran 2016 Cuma

TUSAŞ (TAI) Proje Çağrıları


TUSAŞ Teknoloji Geliştirme Programları ile ilişkili hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Muharip Uçak (MMU) Programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarda insan kaynağı yetiştirmek önceliğiyle kurgulanacak araştırma projelerinin oluşturulması amacıyla, 8 yeni proje konusu yayınlanmıştır;

Ø Radar Soğurucu Malzeme ile Kaplanamayan Bölgelerde Kullanılmak Üzere Aktif Sönümleme Teknikleri
Ø Yazılıma ve İşlemciye Entegre Edilebilen Bilgi Harbine Karşı Dayanım Teknikleri
Ø Yedekli Sistemler İçin Gürbüz Kontrolcü Algoritmaları
Ø Eniyileştirilmiş Kanard Tasarımı ve Kanat Etkileşiminin Eniyileştirilmesi
Ø Aeroakustik tasarım/analiz optimizasyonu için alt yapı ve metotların geliştirilmesi
Ø Transonik/Süpersonik Hızlarda Boşluk (Cavity) Aerodinamik Analizi
Ø Harekât / Görev Profillerine Uygun Senaryo Simülasyonları
Ø Temel pilotaj davranışları için bilişsel pilot modeli geliştirilmesi

http://www.uludag.edu.tr/duyuru/view/1581
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/tusa%C5%9F%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1lar.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder