Savunma ve Stratejik Analizler

20 Şubat 2017 Pazartesi

OTOKAR: BAE'de Ortak Girişim Şirketi Kurulması ve Tedarik Sözleşmesi İmzalanması

20.02.2017 KAP

27.09.2016 tarihli özel durum açıklamamızda; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulu Tawazun Operations Company LLC (Tawazun) ile başta BAE olmak üzere bölge ülkelerde savunma sanayi faaliyetlerinde işbirliğinde bulunmak amacıyla, bağlı ortaklığımız Otokar Land Systems Limited LLC'nin (Otokar LS) ve Tawazun'un bağlı ortaklığı Heavy Vehicles Industries LLC'nin (HVI) katılımlarıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasının öngörüldüğü kamuya duyurulmuştu.

Bu kapsamda BAE'nde kuruluş çalışmaları devam eden ortak girişim şirketimiz Al Jasoor Heavy Vehicles Industries LLC (Al Jasoor)'un faaliyet ve yönetim esaslarının belirlenmesi amacıyla Otokar LS ve HVI arasında bir Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Ortaklık Anlaşması uyarınca sermayesi 36.730.000 AED (yaklaşık 36,6 milyon TL) olarak belirlenen ve ortak yönetim esaslarına tabi olacak olan Al Jasoor'da Otokar LS %49, HVI ise %51 oranında pay sahibi olacaktır.

Diğer taraftan, Otokar ve Tawazun'un birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Al Jasoor tarafından gerçekleştirilmek üzere BAE Silahlı Kuvvetleri'ne 8x8 zırhlı araç tedarikine hak kazanılmıştır. İlk aşama olarak BAE Silahlı Kuvvetleri ile Tawazun arasında Otokar'ın dolaylı olarak %49 pay sahibi olacağı Al Jasoor'a devredilmek üzere, 6 yıllık toplam 661 milyon USD tutarında satış için sözleşme imzaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında Otokar'ın doğrudan elde edeceği gelirler gerçekleştirilecek araç ihracatı, demonte kit (CKD - Completely Knocked Down) satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor'dan alacağı temettülerden oluşacaktır.

BAE ‘de yürütülen bu proje sürecinde rakiplerimizin Otokar'ın BAE'deki pozisyonundan haberdar olması suretiyle Şirketimizin rekabet gücünün zedelenmemesi ve gerek Tawazun ile gerekse BAE Silahlı Kuvvetleri ile yürütülen görüşmelerdeki pazarlık gücümüzün olumsuz etkilenmemesi için, Şirketimizin meşru haklarının korunması amacıyla 01.03.2012 tarihli teklif ve 20.11.2015 tarihli Ön Anlaşmanın (MoU- Memorandum of Understanding ve Term Sheet) kamuya açıklanması ertelenmiştir. Erteleme kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2010 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından alınmıştır. Mevcut durumda gelinen aşama ve Ortaklık Anlaşması'nın imzalandığı dikkate alındığında, erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapılmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587377

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder